Главная Новости

Продажа компрессоров AIRMAN

Опубликовано: 26.04.2021

продажа компрессоров AIRMAN

Сегодня вы приехали в лагерь. Если это ваша первая смена, то настраивайтесь на то, что этот день будет очень насыщенным.

Минимум, что вам предстоит сделать

• устроиться на работу;

• узнать как можно больше о лагере (ведь завтра вы будете проводить экскурсию для вашего отряда);

• уточнить месторасположение медпункта, столовой, охранника и др, перейдите сюда на сайте. ;

• получить информацию о том, с каким отрядом вы будете работать (возраст детей);

• познакомиться с вашим напарником (напарницей);

• узнать, в каком корпусе вы будете жить, получить постельное белье и спортинвентарь;

• провести уборку вокруг корпуса со своим напарником;

• наконец, на общем собрании вожатых внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности и поставить свою подпись в журнале, в котором четко прописано, что вы несете ответственность за жизнь и здоровье детей, которые завтра приедут в ваш отряд. Все это займет у вас большую часть дня.

Пришло время включить второе дыхание, ведь теперь вам предстоит сделать все, чтобы мальчишки и девчонки, которых вы будете встречать завтра в отряде, почувствовали желание остаться в лагере. И первое, на что они обратят внимание, как вы подготовились к их приезду.

Что необходимо для этого

• украсить помещение, в котором будет жить ваш отряд (фасад корпуса, холл, коридоры);

Директор и начальник лагеря Елена Решетова и Вадим Виноградов до сих пор под арестом. Ирина Щербакова приговорена к трем годам колонии-поселения. По версии следствия, руководство лагеря и инструкторы, находившиеся с детьми во время шторма, не отменили поход, хотя знали о неблагоприятных погодных условиях, перейдите на сайте. Кроме того, детей сопровождали не профессиональные инструкторы, а студенты педагогического колледжа, проходившие в лагере практику. Один из вожатых — Валерий Круподерщиков — находится уже год под следствием. Его обвиняют по тем же статьям, что и руководителей лагеря,  — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Оставление в опасности». При этом один из рафтов, на котором плыли дети, был неисправен, а спасательные жилеты были не у всех. Как выяснилось позже, на лагерь не раз поступали жалобы.

После трагедии на Сямозере Роспотребнадзор провел 25 482 проверки летних оздоровительных учреждений, было закрыто 42 несанкционированных лагеря и еще 23 — по результатам проверок.

Год назад правительство анонсировало несколько законодательных инициатив, которые должны были изменить ситуацию в сфере детского отдыха. Изменилось ли что-то на самом деле?

uk

Сьогодні ви приїхали в табір. Якщо це ваша перша зміна, то налаштовуйтесь на те, що цей день буде дуже насиченим.

Мінімум, що вам належить зробити

• влаштуватися на роботу;

• дізнатися якомога більше про табір (адже завтра ви будете проводити екскурсію для вашого загону);

• уточнити місце розташування медпункту, їдальні, охоронця і ін, перейдіть сюди на сайті. ;

• отримати інформацію про те, з яким загоном ви будете працювати (вік дітей);

• познайомитися з вашим напарником (напарницею);

• дізнатися, в якому корпусі ви будете жити, отримати постільну білизну і спортінвентар;

• провести прибирання навколо корпусу зі своїм напарником;

• нарешті, на загальних зборах вожатих уважно прослухати інструктаж з техніки безпеки і поставити свій підпис в журналі, в якому чітко прописано, що ви несете відповідальність за життя і здоров'я дітей, які завтра приїдуть в ваш загін. Все це займе у вас більшу частину дня.

Прийшов час включити друге дихання, адже тепер вам належить зробити все, щоб хлопці і дівчата, яких ви будете зустрічати завтра в загоні, відчули бажання залишитися в таборі. І перше, на що вони звернуть увагу, як ви підготувалися до їх приїзду.

Що необхідно для цього

• прикрасити приміщення, в якому буде жити ваш загін (фасад корпусу, хол, коридори);

Директор і начальник табору Олена Решетова і Вадим Виноградов досі під арештом. Ірина Щербакова засуджена до трьох років колонії-поселення. За версією слідства, керівництво табору і інструктори, які перебували з дітьми під час шторму, не скасували похід, хоча знали про несприятливі погодні умови, перейдіть на сайті. Крім того, дітей супроводжували не професійні інструктори, а студенти педагогічного коледжу, які проходили в таборі практику. Один з вожатих - Валерій Круподерщіков - знаходиться вже рік під слідством. Його звинувачують за тими ж статтями, що і керівників табору, - «Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки» і «Залишення в небезпеці». При цьому один з рафтів, на якому пливли діти, був несправний, а рятувальні жилети були не у всіх. Як з'ясувалося пізніше, на табір не раз надходили скарги.

Після трагедії на Сямозеро Росспоживнагляд провів 25 482 перевірки літніх оздоровчих установ, було закрито 42 несанкціонованих табору і ще 23 - за результатами перевірок.

Рік тому уряд анонсував кілька законодавчих ініціатив, які повинні були змінити ситуацію в сфері дитячого відпочинку. Чи змінилося щось насправді?

видео продажа компрессоров AIRMAN | видеo прoдaжa кoмпрессoрoв AIRMAN
Популярные новости
Гидроизоляционная смесь для стен в квартире и доме изнутри
Гидроизоляция стены в квартире изнутри и снаружи укладывается при утеплении,
Что такое гидроизоляция и пароизоляция, их характеристики
«Гидроизоляция и пароизоляция в чем разница?» — такой вопрос часто возникает
Изоляция кровли: мастика кровельная гидроизоляционная, устройство,
При строительстве загородного дома или коттеджа важным этапом является возведение
Как сделать гидроизоляцию колодца снаружи и изнутри?
После того как на собственном участке будет сооружен колодец, необходимо подумать
Гидроизоляция балкона и лоджии своими руками изнутри, в деревянном
Гидроизоляция балкона позволяет в полтора раза увеличить ресурс силовых конструкций,
Изоспан В: инструкция по применению для пола в деревянном доме
Дерево и влажность – вещи несовместимые. Влага оказывает негативное влияние на любые
Битумная мастика и обмазочная гидроизоляция фундамента
Гидроизоляционные материалы для фундамента призваны защитить любое здание и конструкцию
Гидроизоляция, технологии и устройство гидроизоляции
Применение модифицированных сухих смесей открывает широкие возможности для проведения
Проведение работ по гидроизоляции пола в квартире перед стяжкой:
Чтобы влага не скапливалась в покрытии пола, необходимо правильно сделать гидроизоляцию
Битумная мастика для гидроизоляции фундамента
Битумная мастика – надежный гидроизоляционный материал, который защитит фундамент
Все новости