Главная Новости

Виртуальный сервер

Опубликовано: 08.04.2021

Виртуальный сервер

Как выглядит виртуальный сервер для меня как для пользователя?

Виртуальный сервер (VPS) для пользователя ничем не отличается от любого другого рабочего компьютера за тем лишь исключением, что он находится на физическом компьютере в Дата-центре и физический доступ к нему имеет лишь технический персонал Дата-центра.

Пользователь на своем компьютере (дома, в офисе, командировке, на отдыхе, и т.д. ), подключенному к Интернет, запускает ярлык соединения, вводит имя пользователя и пароль, и у него разворачивается на полный экран рабочий стол виртуального сервера. Дальнейшая работа ничем не отличается от работы на локальном (офисном или домашнем) компьютере.

Что можно делать на виртуальном сервере?

нанотехнологии

Возможно ли взломать доступ к виртуальному серверу?

Протокол, по которому происходит аутентификация и непосредственно соединение защищены серьезной системой информационной безопасности, и можно с уверенностью сказать что без знания имени пользователя и пароля получить несанкционированный доступ к виртуальному серверу, а значит и к конфиденциальными данным, — невозможно.

Насколько надежно хранятся данные на виртуальном сервере?

Система защищена всевозможными антивирусами и брандмауэрами, данные хранятся на SCSI-дисках известных своей надежностью, и не реже чем 1 раз в 10 дней автоматически производится полное сохранение и архивация всех данных.

Надежность такой системы в десятки раз превосходит любой офисный компьютер.

Какая минимальная необходима скорость доступа в Интернет?

нанотехнологии

Для комфортной работы среднестатистического пользователя достаточно 256 Кбит/сек, скорость которая доступна практически каждому пользователю в Украине. Некоторые настройки удаленного доступа позволяют уменьшить, или наоборот — требуют увеличить пропускную способность канала.

Возможно также настроить 1С или другое бухгалтерское программное обеспечение для комфортной работы через GPRS (мобильный модем), таким образом обеспечить мобильность рабочего места пользователя и тесную интеграцию с другими сотрудниками.

Для специфических применений проконсультируйтесь с нами.

Кто может узнать, что мы являемся вашими клиентами?

У нас уже есть клиенты с громкими именами, однако информация о наших клиентах является конфиденциальной. Информация о них предоставляется только по требованию судебных и правоохранительных органов. Перед этим обязательно происходит уведомление клиента.

uk

Як виглядає віртуальний сервер для мене як для користувача?

Віртуальний сервер (VPS) для користувача нічим не відрізняється від будь-якого іншого робочого комп'ютера за тим лише винятком, що він знаходиться на фізичному комп'ютері в Дата-центрі і фізичний доступ до нього має лише технічний персонал Дата-центру.

Користувач на своєму комп'ютері (вдома, в офісі, відрядженні, на відпочинку, і т.д.), підключеному до Інтернет, запускає ярлик з'єднання, вводить ім'я користувача і пароль, і у нього розгортається на повний екран робочий стіл віртуального сервера. Подальша робота нічим не відрізняється від роботи на локальному (офісному або домашньому) комп'ютері.

Що можна робити на віртуальному сервері?

Чи можливо зламати доступ до віртуального сервера?

Протокол, за яким відбувається аутентифікація і безпосередньо з'єднання захищені серйозною системою інформаційної безпеки, і можна з упевненістю сказати що без знання імені користувача та пароля дістати несанкціонований доступ до віртуального сервера, а значить і до конфіденційними даними, - неможливо .

Наскільки надійно зберігаються дані на віртуальному сервері?

Система захищена всілякими антивірусами і брандмауерами, дані зберігаються на SCSI-дисках відомих своєю надійністю, і не рідше ніж 1 раз в 10 днів автоматично проводиться повне збереження і архівування всіх даних.

Надійність такої системи в десятки разів перевершує будь-який офісний комп'ютер.

Яка мінімальна необхідна швидкість доступу в Інтернет?

Для комфортної роботи середньостатистичного користувача досить 256 Кбіт / сек, швидкість яка доступна практично кожному користувачеві в Україні. Деякі настройки віддаленого доступу дозволяють зменшити, або навпаки - вимагають збільшити пропускну здатність каналу.

Можливо також налаштувати 1С або інше бухгалтерське програмне забезпечення для комфортної роботи через GPRS (мобільний модем), таким чином забезпечити мобільність робочого місця користувача і тісну інтеграцію з іншими співробітниками.

Для специфічних застосувань проконсультуйтеся з нами.

Хто може дізнатися, що ми є вашими клієнтами?

У нас вже є клієнти з гучними іменами, проте інформація про наших клієнтів є конфіденційною. Інформація про них надається тільки на вимогу судових і правоохоронних органів. Перед цим обов'язково відбувається повідомлення клієнта.

видео Виртуальный сервер | видеo Виртyaльный серверЩипров Рафаэль Платонович
18.04.2021 в 16:46
OVHcloud автоматически предложит шлюз SSL. Посетите коммерческий веб-сайт или прочтите документация об этом предложении.
Dubovik Platonovich
17.04.2021 в 22:46
Основные советы см. в руководстве Безопасность сервера VPS. Назначить домен

Использование VPS для редактирования веб-сайта предполагает назначение домена с помощью DNS. Если вы управляете своим доменом в OVHcloud, ознакомьтесь с инструкциями в нашем руководстве по модификации зоны DNS. Защитите свой домен с помощью сертификата SSL

После установки и защиты вашего VPS-сервера у вас есть возможность защитить свое доменное имя и свой веб-сайт. Для этого необходимо установить сертификат SSL, который позволит передавать данные по зашифрованному протоколу https, а не только на основе протокола http.

Вы можете установить сертификат SSL вручную, прямо на VPS-сервере. Пожалуйста, ознакомьтесь с официальными информационными материалами используемого вами дистрибутива.

Рахат
17.04.2021 в 04:46
Как объясняется в разделе «Назначение» данного руководства, вы являетесь администратором своего VPS-сервера. Вы несете ответственность за свои данные и их безопасность.
Feodosiya Arkadevna
16.04.2021 в 10:46
Индикатор выполнения будет отображаться на вашей клиентской панели, информируя вас о ходе процесса переустановки, который может занять до 30 минут.
Toma Alekseevna
15.04.2021 в 16:46
Чтобы Windows работала на вашем VPS, выберите его на этапе оформления заказа. На VPS с другой установленной операционной системой нельзя установить Windows описанным выше способом.
Kanishevskaya Alevtina Danilovna
14.04.2021 в 22:46
Для некоторых проприетарных операционных систем или платформ, таких как Plesk или cPanel, требуются лицензии, что требует дополнительных затрат. Лицензиями можно управлять в панели управления OVHcloud: перейдите на Сервер в верхнем левом углу панели управления OVHcloud и нажмите Лицензии.
Linda Dolginovskaya
14.04.2021 в 04:46
Каждая переустановка выполняется прямо из вашей клиентской панели. Для этого просто нажмите кнопку переустановка VPS-сервера на вкладке Главная :

Все комментарии
Популярные новости
Гидроизоляционная смесь для стен в квартире и доме изнутри
Гидроизоляция стены в квартире изнутри и снаружи укладывается при утеплении,
Что такое гидроизоляция и пароизоляция, их характеристики
«Гидроизоляция и пароизоляция в чем разница?» — такой вопрос часто возникает
Изоляция кровли: мастика кровельная гидроизоляционная, устройство,
При строительстве загородного дома или коттеджа важным этапом является возведение
Как сделать гидроизоляцию колодца снаружи и изнутри?
После того как на собственном участке будет сооружен колодец, необходимо подумать
Гидроизоляция балкона и лоджии своими руками изнутри, в деревянном
Гидроизоляция балкона позволяет в полтора раза увеличить ресурс силовых конструкций,
Изоспан В: инструкция по применению для пола в деревянном доме
Дерево и влажность – вещи несовместимые. Влага оказывает негативное влияние на любые
Битумная мастика и обмазочная гидроизоляция фундамента
Гидроизоляционные материалы для фундамента призваны защитить любое здание и конструкцию
Гидроизоляция, технологии и устройство гидроизоляции
Применение модифицированных сухих смесей открывает широкие возможности для проведения
Проведение работ по гидроизоляции пола в квартире перед стяжкой:
Чтобы влага не скапливалась в покрытии пола, необходимо правильно сделать гидроизоляцию
Битумная мастика для гидроизоляции фундамента
Битумная мастика – надежный гидроизоляционный материал, который защитит фундамент
Все новости